×

Yönetmelikler ve YönergelerESEV Bağış Toplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayın!

ESEV Personel Yönetmeliği için tıklayın!

ESEV Demirbaş Yönetmeliği için tıklayın!

ESEV Alım, Satım, Kiralama ve İhale Yönetmeliği için tıklayın!

ESEV Sosyal Yardım Yönetmeliği için tıklayın!

ESEV Harcama Yetkileri Yönergesi için tıklayın!

ESEV İmza Yetkileri Yönergesi için tıklayın!

ESEV Seyahat ve Harcırah Yönergesi için tıklayın!

ESEV Sözleşme Hazırlama Yönergesi için tıklayın!

© Copyright 2021 ESEV