×

Hakkımızda

Çocuklarımız ve gençlerimiz, günlük yaşamda karşılaştığımız birçok olumsuz koşul karşısında ekonomik ve fiziksel olarak toplumun en savunmasız bireyleri konumundadır. Bu savunmasızlık; onların bugününe, ülkenin ise geleceğine el uzatmayı, ihtiyaç sahibi tüm bireylere destek olmak için bir imkân seferberliği yaratmayı geleceğe umutla bakabilmek adına gerekli kılmaktadır.

ESEV, hedef ve önceliklerinin odağında tuttuğu toplum ve bireyleri, çeşitli projeler, programlar ve faaliyetler ile eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Evrensel olarak en temel insan haklarından olan eğitim ve öğrenim hakkına erişemeyen, erişse dahi sosyal veya ekonomik nedenlerle dezavantajlı duruma düşen veya maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimlerine son vermek zorunda kalan her çocuğu bir birey olarak kabul eden ESEV, onların kültürlü, akılcı, uyumlu, üretken olmalarını, toplumsal hayata kazandırılmalarını ve ülkenin geleceğine ışık tutmalarını amaçlamaktadır. Her 100 kişiden 1’inin Çölyak ile mücadele ettiği ülkemizde, Çölyak'a ilişkin bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak, Çölyaklı bireyler ile ailelerine yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda onlara destek olmak, temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik teşebbüslerde bulunmak ve ülkenin önde gelen gıda sektörü temsilcileri ile bu konularda projeler ve programlar üreterek, glütensiz gıda üretimi ve beslenme disiplinlerini geliştirmek ESEV’in diğer kuruluş amaçlarından biridir.

ESEV’in bir fikir olarak var oluşu, 2012 yılında ESEV Mütevelli Heyeti üyeleri Mesut Kuruoğlu, Levent Can ve Yusuf Muhtar Vidinli’nin, maddi desteğe muhtaç çocukların eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkış hikayesine dayanmaktadır. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde eğitimlerine destek oldukları çocukların güzel hikayeleri ile başlayan serüven, sosyal alanda kısıtlanan ve farkındalık çalışmalarına, yapısal iyileştirmelere mutlak suretle gereksinim duyan Çölyaklı bireylerin de hayatına dokunacak bir kuruluş haline gelme fikriyle idealize edilerek, heyecan ve umut dolu bir proje haline gelmiş ve 2020 yılında gerekli girişimler tamamlanarak ESEV adı  altında faaliyetlerine başlamıştır.

Hedeflerimiz

“Eğitim ve öğretim her bireyin hakkıdır’ ilkemiz doğrultusunda, eğitim hayatına katkıda bulunduğumuz bireylerin sayısının artmasını sağlamak,

Bireylerin ihtiyaçlarını gerçekçi bir şekilde saptayarak, desteklerin amacına uygun bir standart ile verilmesini sağlamak,

Bireylerin, eğitim ve gelişim seviyelerini artırarak geleceğe dönük hedefler oluşturmalarını sağlamak,

Eğitim alanında; mevcut olan veya ortaya çıkacak sorunlara çözüm getirecek projeler üretmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla bu projeler çerçevesinde iş birliği yapmak,

Çölyaklı bireyler ve ailelerinin Çölyakla yaşam ve mücadele bakımından eğitilmesi ve desteklenmesini, kurum ve kuruluşların bu hastalığa karşı hassasiyetlerini artırmasını sağlayacak projeler üreterek, ülkemizde bu alanda var olan organizasyon eksikliğini azaltmak ve ortadan kaldırmak,

Kurumların, toplumun ve medyanın desteği ile projelerimizi Türkiye geneline yaymak, daha fazla ihtiyaç sahibi bireye ulaşmak,

Toplumsal katılımın en etkili yolunun gönüllülük olduğu bilinci ile gönüllü organizasyonlarının merkezi olmak,

Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmak ve ortak projelerde etkin olmak,

ESEV’i uluslararası düzeyde etkin ve görünür kılmak,

İlkelerimiz

Hesap verebilirlik ve şeffaflık

Tüm bağışçılarımız, yerine getirilen faaliyetleri kontrol edebilme gücüne ve hakkına sahiptir.

%100 Fayda

Bağışınız 
desteklemek istediğiniz projeye ve ihtiyaç sahibine aktarılır!

Etki analizi

Fon sağlamaya yardımcı olduğunuz projelerin etkileri sürekli takip edilir ve belgelenir.

© Copyright 2021 ESEV