×
Bize Katıl

Bize Katıl

Gönüllülük, herhangi bir çıkar, menfaat veya karşılık beklemeden, sahip olunan bilgi, beceri ve kabiliyetler kullanılarak toplum yararı için sürdürülen faaliyetler bütünüdür.

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak, Vakıf çalışanları, bursiyerlerimiz, gençler ve çocuklarla birlikte etkin bir ekip çalışması ile fark yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda;

  • Çocuğa saygıyı her alan ve anlamda ön planda tutuyor; yaş, cinsiyet, din, dil, etnik kimlik başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz.
  • Sahip olduğumuz farklılıklarımızı saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde değerlendiriyor ve bizi güçlü kıldığına inanıyoruz.
  • Gönüllülük çalışmalarında karşılıklı öğrenme ve etkileşim prensibi ile edindiğimiz bilgi ve deneyimi özel ve iş yaşamlarımızda kullanıyoruz.
  • Gönüllülük her zaman ofis çalışması demek değildir. Saha çalışmaları, diyalog, ziyaretler ve fikir alışverişi gibi çok sayıda alanda gönüllümüz olabilirsiniz.
  • Etkinliklerimizde bize eşlik edebilirsiniz.
  • Seçtiğiniz projelerin faaliyetlerinde aktif olarak görev alabilirsiniz.
  • İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre çözümler üretebilirsiniz.
  • Gençlerimiz ve çocuklarımızın, mesleki birikimlerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
  • Faaliyetlerimizin belirlenmesine ve organize edilmesine destek olabilirsiniz.

ESEV gönüllüsü olma koşulu; Vakfın amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve faaliyetlere katkıda bulunabilecek eğitime, mesleki ve kişisel özelliklere sahip olmaktır. Gönüllülerimizden düzenli ve sürdürülebilir olarak gönüllülük çalışmalarına devam etmelerini bekliyoruz.

Gönüllümüz olmak için tıklayın.

© Copyright 2021 ESEV