×
Bağışçı Hakları

Bağışçı Hakları

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak bağışçılığın hayata değer katmak için yapılan gönüllü bir davranış olduğunu düşünüyoruz. Yardımseverlikte kamuoyunun saygı ve güvenini temin etmek adına potansiyel bağışçılar da dahil olmak üzere tüm bağışçılarımızın aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz:

  • Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma,
  • ESEV’in misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı ve kullanılan bağışın ilan edilen amaçlar doğrultusunda ve verimli kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgilendirilme,
  • Bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
  • ESEV Yönetim Kurulu ve yöneticileri hakkında bilgi edinme ve sorumluluklarını ihtiyatlı bir biçimde yerine getirmelerini bekleme,
  • Güncel finansal bilgilere erişim,
  • Uygun bir şekilde teşekkür edilme ve tanınma,
  • Kurumun tüm temsilcileriyle kurulan ilişkilerde profesyonellik bekleme,
  • Bağışı isteyenin kurumda hangi sıfatla görevli olduğunu bilme,
  • Yapılan bağışın yasal mevzuatlara uygun bir şekilde gizliliğini talep etme,
  • Kurumda bulunan tüm kişisel bilgilerinin silinmesini isteme.

© Copyright 2021 ESEV