×

İyilik Döngüsü


İyilik Döngüsü

ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak  günümüzün en önemli başlıklarından biri olan sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda konusunda katma değer yaratacağına inandığımız “İyilik Döngüsü” adını verdiğimiz projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Amacımız ilkokul kademesinden üniversite çağına kadar ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin başta sınavlara hazırlananlar için test kitabı olmak üzere, kaynak kitap, ders kitabı, okuma kitabı, kırtasiye malzemesi, oyuncak, akıl oyunları, dersleri destekleyici araç-gereç vb. ürünlere erişimini kolaylaştırmak ve kullanılabilir durumdaki eğitim materyallerinin sisteme yeniden kazandırılarak işlevsel hale getirilmesidir. Bu konuda şirketinizde ve etrafınızda olan kullanılabilir eğitim materyallerini bizlere ulaştırabilirsiniz.

© Copyright 2021 ESEV