×

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

ESEV, önceliği çocuklar ve gençler olan, başta imkân ve fikirler olmak üzere, maddi ve manevi her değeri paylaşmanın toplumda yapıcı değişimlerin temeli olduğu düşüncesi ile hareket ederek; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonumuz

Ulusal ve evrensel hukuk kuralları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dünden bugüne ulaşan tüm ilkelerini çerçeve prensipler kabul ederek yapıcı, şeffaf, birleştirici ve tutarlı bir anlayışla çocuklar ve gençler için her alanda çözümler üretmeyi kurumsal duruş olarak benimseyen, çocuğa saygıyı ön planda tutan, her tür etnik ve ideolojik tanımlanmanın dışında ve üstünde kalan, tüm STK’lar, yerel yönetim ve kurumlarla ve toplumun her öğesiyle dengeli ilişkiler kuran örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak.

© Copyright 2021 ESEV