×

Kurumsal Yönetim

Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı’nı, üyelerini ve diğer kurul üyelerini seçer.

Aralık ve Nisan ayı içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır.

 Mütevelli Heyeti toplantı notlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

ESEV Mütevelli Heyeti Üyeleri

MESUT KURUOĞLU

Başkan

LEVENT CAN

Başkan Yardımcısı

YUSUF MUHTAR VİDİNLİ

Üye

Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından 3 yıl için seçilecek bir Başkan, bir Başkan Vekili ve 9 üyeden olmak üzere en fazla 11 üyeden oluşur. Vakfın idare organıdır ve Mütevelli Heyeti’nce belirlenen genel politikalar doğrultusunda Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.

 Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekilinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu en az 4 ayda bir kere toplanır.

 Yönetim Kurulu toplantı notlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

 

ESEV Yönetim Kurulu Üyeleri
MESUT KURUOĞLU ESEV Yönetim Kurulu Başkanı
LEVENT CAN ESEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YUSUF MUHTAR VİDİNLİ ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA KEMAL ÜNLÜER ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN DURSUN ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
MELEK KÖSE ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
YELİZ ŞAHİN ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
BURCU YILMAZ ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
CELALETTİN KURUOĞLU ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
ÜMİT SARAÇOĞLU ESEV Yönetim Kurulu Üyesi
ERSİN GÜVEN ESEV Yönetim Kurulu Üyesi

Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet, malvarlığının yönetimini ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için seçilecek üç üyeden oluşur.

Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Mütevelli Heyeti toplantılarından önce Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bir rapor ile Mütevelli Heyeti’ne verir.

Denetim Kurulu raporları için tıklayabilirsiniz.

 

ESEV Denetim Kurulu Üyeleri

BARIŞ ÇELİK
Üye

ŞEMSİ ÖZTAŞ
Üye

EMRE CAN ERGONCA
Üye

 

© Copyright 2021 ESEV