×

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE AFET SONRASI GÜÇ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYINA KATILIM SAĞLADIK!

...

ESEV olarak İstanbul Nişantaşı University Neovation Center tarafından organize edilen Afet Sonrası Güç Birliği Çalıştayına davet edildik. Kapsayıcı çözümler üreterek projeler tasarlamak ve hayata geçirmek için tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin birlikte çalışması amacıyla iki ayrı oturumda gerçekleştirilen çalıştay süresince sunabileceğimiz maddi manevi katkıları ortaya koyduk.En kısa sürede afetin uzun dönemli etkilerini hafifletecek ve afetzedelerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin gerçekleştirilmesi konusunda da aktif rol alacağımızı belirtmek isteriz.© Copyright 2021 ESEV